אזכרה לראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל יצחק שמיר ז"ל