שנה ללכתו של הנשיא שמעון פרס- תעודות ותיקים סרוקים על אודות פעילותו של פרס בתחנות שונות בחייו