ממנהיגי העבר לדור העתיד 2018

ממנהיגי העבר לדור העתיד 2018 – חידון גדולי האומה המיועד לתלמידי חטיבות הביניים בכל רחבי הארץ

 
https://chamizer.co.il/gdolim/