החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

בשנת 1986 יצא חוק שמכתיב להנציח את הנשיאים וראשי הממשלה, חוק שהוליד את המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה. על מועצה זו למנות עד כ21 חברים, ועליה להיות מורכבת מאנשי ציבור ונציגי ממשלה, כאשר על הממשלה למנות נציג שיישב בראשה. כמו כן, הוגדר שכל חבר במועצה מחויב לתפקד כ5 שנים, אם כי הוא יכול לכהן מחדש. בנוסף, חוק זה אינו מתייחס לנוהל הדיונים, אלא על המועצה לדון בנדבכים השונים.

מתפקידי המועצה

על המועצה בראש ובראשונה להציע תוכנית הנצחה עבור כל מי שתיפקד כראש ממשלה וכנשיא. כל התוכניות יהיו מפורטות, כך שיהיה ברור על אלו פעולות אחראית הממשלה ועל אלו פעולות אחראיים גופים ציבוריים משלימים. במקביל, יש לתת את הדעת לשלל מוסדות שנושאים את שם האדם, וכל זאת לצד התחשבות בפועלו, באישיותו ובמגוון נדבכים אישיים נוספים. כמו כן, על המועצה להתייחס להוצאות כספיות ולחפש אחר מקורות מימון, כאשר תוכנית ההנצחה מחייבת אישור מטעם הממשלה.

הנצחה

בין היתר המועצה אחראית לארגן אזכרות ולפקח עליהן, וזאת בשיתוף פעולה מלא עם מרכז ההסברה, כי לפני ואחרי הכול תפקיד המועצה להוות יחידת קשר עם שאר גופי ההנצחה הציבוריים, ואף יותר מכך, על המועצה להוות מרכז פניות ייעודי עבור כל מי שנוגע להנצחת ראשי ממשלה ונשיאי ישראל.

תקציב

לאור כל זאת, הממשלה קיבלה החלטה להקצות תוכנית תקציבית נפרדת עבור כל אחד מגופי ההנצחה, כמובן אם התכניות יאושרו ע"י המועצה. בנוסף, הוחלט להפריד תקציב זה מתקציב משרד ראש הממשלה, וזאת מתוך מחשבה על היתכנות פעילות שוטפת, קרי מימון אזכרות שנתיות, ניהול כנסים, הזמנת מרצים וכדומה.

החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

פיקוח ואיסוף מידע

בכול הנוגע לפיקוח, המועצה תישא בתפקיד ולאחר שתאסוף ממצאים והמלצות היא תעבירן לממשלה. כמו כן, המועצה יכולה לדרוש מכל מי שלקח חלק במטלת ההנצחה שיעביר לידיה את סך הידיעות והמסמכים הדרושים, ולו עבור מטרות פיקוח. מבחינת פעולות גנז, המדינה יכולה להוריד הוראות לגנז (שהתמנה בהתאם לחוק הארכיונים) לכנס את סך החומר התיעודי של אותו נשיא/ראש ממשלה, לפרסם מגוון נאומים וכתבים, ואף לערוך תצוגות של מגוון חומרים תיעודיים, כמובן מבלי לפגוע בזכויות של אנשים מקורבים.

תמיכה צדדית

חשוב להסביר שחוק זה אינו אמור לפגוע בפעולות ההנצחה של גופים ציבוריים, אלא הוא אמור לסייע ואף לחסוך הוצאות צדדיות של מפעלי הנצחה פעילים, ולו כי לא פעם מתאפשרים שיתופי פעולה ומדובר באינטרס משותף. עוד נציין שאת החוק הזה מניע ההיגיון הבא: הוא מייתר חוקי הנצחה ייעודיים ואף עתיד להשתפר בהתאם לניסיון שנצבר.

אזכרה משותפת

אחת ההחלטות החשובות שהתקבלה במועצה (ב27.11.1988) היא שעורכים אזכרה משותפת לכל ראשי הממשלה והנשיאים במדינת ישראל – בא' בניסן. כמו כן, הונהג שבמעמד זה מחלקים מלגה מטעמם של הנשיא וראש הממשלה לתלמידים שחקרו וערכו עבודה ראויה אודות פועלו של נשיא או ראש ממשלה מסוים. מכאן שמדובר בחוק יעיל שמכבד אנשים חשובים, שמסייע לזכור כראוי ושעושה סדר בשלל נדבכים משלימים.

שאלות בנושא החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

למידע נוסף על החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

נגישות
גלילה לראש העמוד