היסטוריית חוק העמותות בישראל

חוק העמותות  נוסד בשנת 1980. החוק נועד להסדיר את פעילות העמותות שהתנהלו בארץ, ולו כי עד הראשון באפריל 1980 מבנה ההתאגדות יישר קו עם חוקי האגודה העות'מאנית. מדוע הקו המנחה של האגודה העות'מאנית אינו  התאים יותר? רבות מהוראותיו כבר לא היו רלוונטיות ועל כן לא מעט תקנות פשוט אינן נאכפו  – עובדה שהובילה לחוקק חוק בנושא, ולו בכדי למלא פערים וליצור סדר, כאשר הצורך היה מאוד מוחשי, כיוון שכבר בשנת 1980 פעלו במדינת ישראל שלל ארגונים ציבוריים שהצריכו מסגרת ראויה.

שקיפות כספית

חשוב להבין שבהתאם לחוק העות'מאני לא נמצא מענה ראוי לניהול הכספי. החוק אינו דרש הכנת דוחות כספיים ואף לא עסק בהגשת חשבוניות, כך שלעיתים התרחשה התנהלות בזויה, כגון איסוף כספים ושימוש לצרכים פרטיים. חשוב להבין שכבר באותם ימים היה נהוג גיוס כספים ממקורות מימון בארץ ובעולם, וכיוון שגיוס הכספים כלל סכומים משמעותיים, נדרש לבצע סדר לצד שקיפות מלאה, ולו בכדי שאנשים ימשיכו לתרום ושמה של העמותה לא יפגע. עוד בעיה מהותית נגעה לאי הסדר של פירוק העמותה ולאי הסדר בכול הנוגע לפשיטת רגל, עובדה שבין היתר הובילה לקיומן של עמותות שמזה זמן רב אינן פעילות.

אודות חוק העמותות

באופן כללי חוק העמותות עוסק במטרה, רווחים, רישום, תקנון, מוסדות, וועדות ביקורת, חלוקת רווחים, מיזוג עם עמותות נוספות, פיקוח, פירוק ורישום כחוק ועוד, כך שהחוק אינו משאיר פתח ללא מענה, אלא סוגר את סימני השאלה מכל כיוון אפשרי, ולו בכדי שהעמותה תתנהל כחוק ותצליח להפיק את המרב עבור טובת הכלל.

חוק העמותות

תיקון מספר 3

בשנת 1995 נוסד תיקון נוסף לחוק העמותות. השנים שחלפו הביאו עמן ניסיון חשוב, ניסיון שהוביל לצורך לחדד את נדבכי החוק. במה עוסק התיקון? בהרחבת הסמכויות של רשם העמותות, במגוון הסנקציות שרשם העמותות יכול להטיל ובהסדר הדיווחים הכספיים, כך שהם יהיו יותר מפורטים.  מה עוד התיקון כולל? הבהרות ייעול עבור הניהול השוטף, כך שבין היתר נרקמה התייחסות לאופי הזימון של האספות, לאופי ההתנהלות של האספות, לאופי בחירת חברי הוועד, לתנאי החברות, לאורך תקופת הכהונה ועוד.

תיקונים נוספים

עם השנים נוסדו עוד תיקונים, כאשר מדי פעם מתעורר צורך לחדד את ההתנהלות לפי חוק. כך למשל תיקון מספר 11 נוסד ב2008 והוא התייחס לחוק החיוב של העמותה לדווח אודות תרומות ממדינות וגופים זרים, ולו כי התרומות עשויות להיות בעלות היבט פוליטי, ועל כן התיקון מאפשר שקיפות מוגברת לצד ביקורת ציבורית חשובה, ואכן שינוי זה הוכיח את עצמו. כמו כן בשנת 2011 ובשנת 2012  החוק הורחב, כך שעתה הוא גם כולל חובת גילוי כאשר נתמכים ע"י מדינה זרה ואף ישנה התייחסות כאשר העמותה מתמזגת עם עמותה אחרת. השורה התחתונה היא שצריך לוודא שהעמותות השונות פועלות לטובת הכלל ומאפשרות שקיפות מלאה, שקיפות שמהווה שומר סף ושמיישרות את המשך הדרך לטובת שירות המטרה הרחבה.

כדאי לקרוא- גירוש ספרד הסיפור המלא